ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

กรุณาเลือกบริการเพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรที่คุณเลือกหรือไม่

x

สถานที่

ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สถานที่
เวลาเปิดบริการ

ไม่สามารถไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ใช่หรือไหม?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) จะไปหาท่านโดยตรง

ก่อนมายื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สิ่งที่ควรนำมาด้วย

ท่านต้องนำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์แล้วและเอกสารประกอบทั้งหมดมาด้วย

เมื่อถึงวันที่ไป

เมื่อถึงวันนัดหมาย วางแผนให้มาถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที นำจดหมายนัด ชุดยื่นคำร้อง และหนังสือเดินทางมาด้วย หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางของท่านจะต้องถูกต้อง และมีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า