กำลังขอคืนเงิน

ขอคืนเงินจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UKVI)

หากต้องการยกเลิกคำร้องขอวีซ่าและนัดหมาย รวมถึงขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน อ่านคำแนะนำการขอคืนเงินจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

กำลังขอคืนเงินจากวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

หากต้องการขอคืนเงินค่าบริการพิเศษของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชียื่นคำร้องของฉันและไปที่ลิงก์ "ขอคืนเงิน"

หากต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าบริการของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) หรือไม่ กรุณาดูนโยบายขอคืนเงิน

โปรดทราบว่า หากท่านซื้อบริการวีซ่าแบบเร่งด่วนผ่านช่องทางชำระเงินของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ท่านจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินต่อเมื่อวีซ่ายังไม่ดำเนินการ ไม่สามารถคืนเงินหลังการพิจารณาวีซ่าเสร็จสิ้นแล้ว