ยังไม่มีบริการนี้ที่นี้ {VACNAME}

Change your visa application centre
792

แพ็คเกจพิเศษระดับซิลเวอร์

ตัวเลือกบริการที่เหนือกว่าของเรา

นี่คือแพ็คเกจบริการที่เหนือกว่าของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มอบความยืดหยุ่น ความสบาย และสะดวก

ซื้อออนไลน์หรือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  • บริการตรวจสอบเอกสาร

    ดู

    หมดห่วงถ้าท่านมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

  • บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน

    ดู

    แจ้งความคืบหน้าของคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน