แพ็คเกจพิเศษระดับซิลเวอร์

ตัวเลือกบริการที่เหนือกว่าของเรา

นี่คือแพ็คเกจบริการที่เหนือกว่าของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มอบความยืดหยุ่น ความสบาย และสะดวก

ซื้อออนไลน์หรือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • บริการตรวจสอบเอกสาร

  ดู

  หมดห่วงถ้าท่านมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

 • บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  ดู

  เลือกที่จะรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า และหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ ไปยังที่บ้านหรือที่ทำงาน

 • บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  ดู

  แจ้งความคืบหน้าของคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

 • บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

  ดู

  ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

  กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางว่าบริการนี้เหมาะสำหรับคำร้องของวีซ่าของท่าน เนื่องจากวีซ่าบางประเภท (เช่น วีซ่านักเรียน Tier 4) ต้องมีการสัมภาษณ์

  บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น โดยมีชั่วโมงทำการแตกต่างกัน

  ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน