แพ็คเกจพิเศษระดับซิลเวอร์

ตัวเลือกบริการที่เหนือกว่าของเรา

นี่คือแพ็คเกจบริการที่เหนือกว่าของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มอบความยืดหยุ่น ความสบาย และสะดวก

ซื้อออนไลน์หรือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  ดู

  เลือกที่จะรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า และหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ ไปยังที่บ้านหรือที่ทำงาน

 • บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  ดู

  แจ้งความคืบหน้าของคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

 • ผู้ช่วยสแกนเอกสาร

  ดู

  เตรียมการสแกนแบบเร่งด่วนเพื่อประหยัดเวลา

  บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน