ဗီဇာရုံးဌာန ရုံးပိတ္ရက္မ်ား

ရက္စြဲ ေန႔ ပိတ္သည့္အေၾကာင္းအရာ 2018
နွစ္သစ္ကူး ၁ ဇန္န၀ါရီ တနလၤာ
လြတ္လပ္ေရးေန႔ ၄ ဇန္န၀ါရီ ၾကာသပေတး
ျပည္ေထာင္စုေန႔ ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ တနလၤာ
တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ၁ မတ္ ၾကာသပေတး
ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ၂ မတ္ ေသာၾကာ
တပ္မေတာ္ေန႔ ၂ရ မတ္ အဂါၤ
သၾကၤန္ ၁၃ ဧၿပီ ေသာၾကာ
သၾကၤန္ ၁၆ ဧၿပီ တနလၤာ
ျမန္မာနွစ္သစ္ကူး ၁၇ ဧၿပီ အဂါၤ
အလုပ္သမားေန႔ ၁ ေမ အဂါၤ
အာဇာနည္ေန႔ ၁၉ ဇူလိုင္ ၾကာသပေတး
၀ါဆုိ္လျပည့္ေန႔ ၂ရ ဇူလိုင္ ေသာၾကာ
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔(အႀကိဳ) ၂၃ ေအာက္တိုဘာ အဂါၤ
သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ ၂၄ ေအာက္တိုဘာ ဗုဒၶဟူးေန႔
သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂၅ ေအာက္တိုဘာ ၾကာသပေတး
တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေန (အႀကိဳ) ၂၁ ႏို၀င္ဘာ ဗုဒၶဟူးေန႔
တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေန႔ ၂၂ ႏို၀င္ဘာ ၾကာသပေတး
ခရစၥမတ္ ၂၅ ဒီဇင္ဘာ အဂါၤ
နွစ္သစ္ကူးအႀကိဳ ၃၁ ဒီဇင္ဘာ တနလၤာ